வழக்கமாக, கட்டுப்படுத்தும் நபர் (controlling person) என்றால் ஆக்கிரமிப்பு, உடல் ரீதியான வன்முறை அல்லது கொடுமைப்படுத்துபவர் என்று தான் நாம் கற்பனை செய்கிறோம்.
கட்டுப்படுத்தும் நபர் - controlling person
ஆனால் பெரும்பாலும், கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நபர்கள் உண்மையில் அத்தகைய நடத்தைகளைக் காட்ட மாட்டார்கள். அவர்கள் அணுகு முறையில் அமைதியாகவும் நுட்பமாகவும் இருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் நடத்தையை மூடி மறைப்பதில் நல்லவர்கள். உங்கள் சொந்த விஷயங்களை நிர்வகிக்க நீங்கள் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதால்,
 
அவர்கள் உங்கள் சார்பாக முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்கிறார்கள் என்று நம்ப வைப்பதற்கு உங்களை எப்படியாவது ஏமாற்றுவார்கள்.

உங்களை கட்டுப்படுத்தும் துணைவர் உங்களுடன் இருக்கிறாரா என்பதை அறிய இந்த 4 நுட்பமான அறிகுறிகளை கவனித்து பாருங்கள்.

அவர்கள் உங்களை உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்துகிறார்கள்:
அவர்கள் உங்களை உங்கள் குடும்பத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்துகிறார்கள்:
அவர்கள் உங்களை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் எளிதான வழி, உங்களை எந்த ஆதரவாளர்களும் இல்லாமல் விட்டு விடுவது. 
 
அவர்கள் உங்கள் குடும்பத்தினரிட மிருந்தும் நண்பர்களிடமிருந்தும் உங்களைத் தூர விலக்க முயற்சிப்பார்கள். மேலும் உங்கள் அன்புக்குரியவர் களைப் பிடிக்காதபடி உங்களை மூளைச் சலவை செய்வார்கள்.

அவர்கள் உங்களை குற்ற உணர்வுக்கு ஆளாக்குவார்கள்:
அவர்கள் உங்களை குற்ற உணர்வுக்கு ஆளாக்குவார்கள்:
உங்கள் மனதை கையாளுவதில் அவர்கள் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். நீங்கள் எந்த தவறும் செய்யாத போது கூட உங்களை குற்றவாளியாக உணர வைக்க அவர்களால் முடியும்.

உதாரணமாக, நீங்கள் அவர்களிடம் மாறுபட்ட கருத்தைக் கொண்டிருந்தால், அவர்கள் அதைப் பற்றி உங்களிடம் வருத்தப்படுவார்கள். 
 
மேலும் குறைபாடுள்ள கருத்தை நீங்கள் தான் கூறியுள்ளீர்கள் என்று நீங்கள் நம்புவதற்கு உங்களை ஏமாற்றுவார்கள்.

அவர்கள் உங்களை தகுதியற்றவையாக உணர வைக்கிறார்கள்:
அவர்கள் உங்களை தகுதியற்றவையாக உணர வைக்கிறார்கள்:
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னும் நிறைய உள்ளது என்று உங்களை அடிக்கடி உணர்த்த வைப்பார்கள். அவை உங்கள் சாதனைகளை குறைத்து மதிப்பிடுகின்றன. 
 
மேலும் உங்களை முட்டாள், வேடிக்கையான மற்றும் தகுதியற்றவையாக உணர வைக்க முயற்சி செய்வார்கள்.

அவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பொறாமைப்படுகிறார்கள்:
அவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பொறாமைப்படுகிறார்கள்:
ிச்சயமாக, உங்கள் துணைவர் பொறாமைப்படும் போது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் நேசிக்கப்படுவதையும் புகழ்ச்சி அடைவதையும் உணரலாம். 
 
ஆனால் அது ஆரோக்கியமற்ற, பயமுறுத்தும் மற்றும் வெறித்தனமாக மாறத் தொடங்கியவுடன், போக போக சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

உங்களுடன் ஒரு கட்டுப்படுத்தும் துணைவர் இருந்தால், நீங்கள் சாதரணமாக பேசிக் கொண்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் அவர்களிடம் கடலை போடுகிறீர்கள் அல்லது வழிகிறீர்கள் என கூறலாம்.