பெண்கள் 30 வயதிலும், ஆண்கள் 40 வயதிலும் மற்றவர் களுக்கு அழகாக தெரிவர் என ஆய்வொன் றின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.
ஆண்கள், பெண்கள் அழகாகத் தெரியும் வயது எது?
மனிதர்கள் எந்த வயதில் அழகாக காணப்படுகின்றனர் என்பது குறித்து சமீபத்தில் ஆய்வொன்று மேற்கொள்ளப் பட்டது. இது பற்றி ஆண்கள் மற்றும் பெண்களிடம் தனித்தனி யாக கருத்து கேட்கப் பட்டது.

பருந்து மனிதனுக்கு தரும் பாடம் என்ன?

அதில் பெண்கள் 30 வயதிலும், ஆண்கள் 40 வயதிலும் மிக அழகாக தெரிகின்றனர் என்பது தெரிய வந்தது. ஏனெனில் 40 வயதில் தான் ஆண்கள் அழகான உடல் அமைப்பை பெறுகின்றனர். 
 
அதுவே பெண்களை கவருகிறது. அது போன்று பெண்கள் தங்களது 30 வயதில் தான் அழகாக இருக்கி ன்றனர். 
 
அந்த வயதில் தான் மற்றவர்களை கவரும் உடைகளையும், வாசனை திரவியங்களையும் பயன்படுத்த தொடங்கு கின்றனர்.
ஆண்கள் தங்களது 40 வயதுக்கு பிறகு தான் ஆடம்பரமான ஆடைகளை அணிவதில் விருப்பம் கொள்கி ன்றனர்.
மேலும் விருந்து விழாக்களில் பங்கேற்று ஒயின் மற்றும் மது வகைகளில் நாட்டம் கொள்கி ன்றனர் என ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.