அழகிய, பெரிய, வட்ட வடிவ கண்களுடன் கூடிய பெண்களைத் தான் ஆண்களுக்கு ரொம்பப் பிடிக்கிறதாம். 
பெண்களின் கண்களில் எத்தனை எத்தனை சமாச்சாரங்கள் அறிந்து கொள்ள !
இப்படிப்பட்ட பெரிய கண்களுடன் கூடிய பெண்களால், ஆண்களை எளிதாக கவர செய் து விட முடியுமாம். 
 
ஈர்ப்புக்கு ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். குறிப்பாக பெண்களிடம் ஏகப்பட்ட ஈர்ப்பு விஷயங்கள் இருக்கும். 
அதி ல் முக்கிய மானது இந்த கண்கள். வெறும் கண்ணை வைத்தே ஒரு ஆணை எளிதாக வீழ்த்தி விட முடியுமாம். 

கண்களில் அத்தனை சமாச்சாரங்கள் இருக்கி றதாம். குறிப்பாக நன்கு பெரிதான, உருண்டை யான, கண்களைக் கொண்ட பெண்க ளுக்கு ஒரு ஆணை வீழ்த்துவது என்பது ரொம்ப எளிதான தாம்.
இவர்க ள் தங்களது உடல் கவர்ச்சியை விட கண்களை வைத்தே யாரையும் காலி செய்து விட முடியுமாம். அவ்வளவு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதாம் இந்த முட்டைக் கண் பெண்களுக்கு.

இப்படிப்பட்ட கண்களைக் கொண்ட பெண்கள் மன தைரியம் மிக்கவர்களாக, ஆளுமைத் திறன் படைத்த வர்களாக, எதையும் தைரியமாக நேருக்கு நேர் சந்திக்கக் கூடியவர்க ளாக இருப்பார்களாம்.

இவர்களை நேருக்குநேர் கண்ணைப் பார்த்துப் பேசவே மற்றவர்களுக்கு தயக்கமாக இருக்கு மாம். அப்படி ஒரு பார்வையாம் இவர்களுக்கு. 
 
அதே போல பெரிய, உருண்டை யான கண்களைக் கொண்டுள்ள பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு நெருங்க நெருங்க செக்ஸ் உணர்வுகள் அதிகம் பொங்கிப் பெருகுமாம்.
இதை கண்கள் மூலம் அதிகம் வெளிப்படுத்து கிறார்களாம். மேலும் இப்படி உருண்டையான கண்களைக் கொண்ட பெண்களுக்கு காம உணர்வும் கூட மற்ற பெண்களை விட அதிகமாக இருக்குமாம்.

இதனால் தான் உருண்டை யான கண்களைக் கொண்ட பெண்களை ஆண்கள் அதிகம் விரும்பு கிறார்களாம். காரணம், இத்தகைய பெண் களிடம் எக்கச்சக்க இன்பம் கிடைக்கும் என்ற எதிர் பார்ப்பே.
உருண்டையான கண்களை கொண்ட பெண்
அதே சமயம், உருண்டை யான கண்களைக் கொண்ட பெண்களை திருப்தி செய்வது என்பதும் சற்று சிக்கலான காரியம் தானாம். அவர்களுக் கேற்ற ஆண்கள் கிடைப் பதும் முக்கிய மானது என்பதை மனதில் கொள்க.
உருண்டையான கண்களைக் கொண்ட பெண்களுக்கு பெரும்பாலும் நல்ல உடல்வாகு இருக்கும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். 
குறிப்பாக நல்ல உயரமும், சற்று குண்டான உடலுடனும் கூடியவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்களாம்.

சுருங்கச் சொன்னால் ஓங்கு தாங்காக இருப்பார்களாம். குழந்தைப் பிறப்பிலும் கூட உருண்டையான கண்களைக் கொண்ட பெண்கள் மற்றவர்களை விட சற்று முன்னணியில் இருப்பார்களாம்.

அதாவது இவர்களிடம் மலட்டுத்தன பிரச்சினை என்பது மிக மிக குறைவாகவே இருக்கிறது என்பதும் ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும்.